Odbornici Skupštine opštine Čajetina usvojili Završni račun budžeta za 2021. godinu

Juče su odbornici Skupštine opštine Čajetina usvojili završni račun, sa izveštajem revizije, za 2021. godinu. Ukupno ostvareni prihodi i primanja sa prenetim sredstvima utvrđeni su u iznosu od 3.896.410.920,83 dinara, što čini ukupno ostvarenje od 106,17% od ukupno planiranog budžeta za 2021. godinu. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci utvrđeni su u iznosu od 3.025.372.844,72 dinara, […]