Društvo sudija: Referendumsko ‘da’ omogućava bolji institucionalni okvir za pravosuđe

Društvo sudija Srbije saopštilo je da su gradjani odlukom na referendumu da podrže ustavne promene, “omogućili izgradnju boljeg institucionalnog okvira za sudstvo i tužilaštvo”. “Referendumska kampanja je prvi put pokrenula u društvu svestranu debatu o pravosudju, pokazala svu složenost i delikatnost tog sistema i mnogobrojnost pitanja o kojima se mora voditi računa prilikom njegovog uredjenja […]