European Urology Today: “Srbija je vodeći primer u međunarodnoj kampanji”

U poslednjem izdanju časopisa European Urology Today, zvaničnog biltena evropskog urološkog EAU, pod naslovom “Srbija je vodeći primer u međunarodnoj kampanji”, objavljen je prilog o angažovanju Srbije tokom Urološke nedelje 2021. Iskazana je specijalna zahvalnost Urološkoj sekciji Srpskog lekarskog društva, koja je podržala kampanju nizom promotivnih aktivnosti. U prilogu je predstavljen i profesor dr Dragoslav […]