CINS: SNS nije prijavio kol centar u izveštaju Agenciji

Srpska napredna stranka nije prijavila Agenciji za sprečavanje korupcije troškove rada kol centra u preliminarnom izveštaju o troškovima izborne kampanje, objavio je CINS. Agencija za sprečavanje korupcije objavila je preliminarne izveštaje o troškovima izborne kampanje, koje je svaki učesnik izbora dužan da podnese. U ovom izveštaju prikazuju se svi podaci o prihodima i rashodima koji su […]