Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta – KONSPO od 16. do 19. maja na Zlatiboru

Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola KONSPO, koja se od 16. do 19. maja održava na Zlatiboru, predstavlja najmasovnije okupljanje studenata poljoprivredne struke. Ovaj događaj je jedinstvena prilika za razmenu informacija o savremenim tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji kao i afirmaciju kadrova u oblasti poljoprivrede. Cilj projekta je podizanje nivoa svesti o značaju i […]