Više od 100 inovatora dalo doprinos preporukama za unapređenje inovacionog ekosistema

Kreiranje regionalnih programa podrške, uključivanje startapova u lance dobavljača za veliku privredu i državu i stimulisanje većeg učešća zaposlenih u inoviranju samo su neke od više od 30 preporuka koje su u Mesecu inovacija u okviru Startech programa prikupljene kroz dijalog sa zajednicom. Na tri okrugla stola u Nišu, Novom Sadu i Beogradu više od 100 učesnika dalo je […]