NEDIMOVIĆ: Za veći uspeh lovstva – borba protiv krivolova, jača kaznena politika, kontinuirana edukacija lovaca, veća saradnja sa naučnim insitucijama i promocija lovnog turizma

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović dao je kraći intervju za godišnji časopis „Lovac“ Lovačkog saveza Srbije, koji prenosimo u celosti. Šta vidite kao najveći potencijal lovstva, kao značajne delatnosti od opšteg interesa? „Osnovno načelo na kome se zasniva lovstvo Republike Srbije jeste održivo gazdovanje divljači kroz ispunjavanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih funkcija lovstva. […]