WWF: Plavne šume Tise nestaju zarad profita drvne industrije

Svetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) objavila je danas početak nove kampanje “Najskuplja stolica na svetu”, čiji je cilj da se javnosti u Srbiji ukaže na problem uništavanja prirodnih plavnih šuma u priobaljima reka u zemlji i regionu. U fokusu kampanje je, kako je istaknuto, višedecenijsko uništavanje vojvodjanskih aluvijalnih šuma u slivu reke Tise za […]