MAT: EPS smanjio učešće u BDP-u sa 2,23 odsto na 1,38 odsto

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) je 2021. rapidno pogoršalo sve svoje bilansne pozicije u odnosu na 2020, pa je učešće u bruto domaćem proizvodu (BDP) smanjeno sa 2,23 odsto na 1,38 odsto, objavljeno je u najnovijem broju časopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT). U analizi MAT-a „Efekti poslovanja EPS-a u 2021: Suočavanje sa posledicama nerestrukturiranja“, […]