U novoj godini čak 14 neradnih dana, za 5 više nego ove godine

Za sve radne ljude koji su se umorili od posla u ovoj, radosna vest je da će u sledećoj godini imati 14 neradnih dana, dakle čak za pet dana više nego u ovoj. Do porasta broja neradnih dana dolazi zbog datuma verskih praznika i odnosi se na ljude pravoslavne i katoličke veropispovesti, dok će pripadnici […]