Milovanović: Promena Ustava iskorak ka depolitizaciji tužilaštva i ‘mekšoj’ hijerahiji

Izborni član Državnog veća tužilaca Predrag Milovanović izjavio je danas da rešenja predvidjena izmenama Ustava, u pravosudnom delu, nisu idealna za tužilaštvo, ali da su optimalno moguća u ovom trenutku, bolja su od postojećih i predstavljaju „iskorak napred ka njegovoj depolitizaciji“. „Javno zagovaram da neke buduće vladajuće elite treba da naprave još jedan korak dalje […]