Na današnji dan pre 42 godine umro Tito

Na današnji dan, 4. maja 1980. godine u Ljubljani umro je predsednik SFR Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka, pokrenuo njen svestrani razvoj i bio vođa Pokreta nesvrstanih zemalja. Josip Broz je rođen u malom selu Kumrovcu u najzapadnijem […]

Nada Tomić, studentkinja mašinstva ubijena u 23. godini

Nada Tomić rođena je 1919. godine, studirala je mašinstvo i bila istaknuti član partije. Zarobljena je početkom 1942. godine kao mlada partizanka u borbama oko Prokuplja i Leskovca, a ubijena decembra iste godine kao jedan od organizatora drugog bekstva iz Logora na Crvenom krstu. Nada je imala 23 godine. Nakon zarobljavanja i saslušanja u Kuršumliji […]

Grobovi u crkvenoj porti

Zahvaljujući agitaciji na terenu Nikodija Stojanovića Tatka, Kirila Mihajlovskog Grujice i drugih istaknutih pripadnika partizanskog pokreta, krajem 1941. i početkom 1942. godine formirane su partizanske desetine u više sela u Dobriču: u Azbresnici, Aleksandrovu, Baličevcu, Biljegu, Bučiću, Dešilovu, Dudulajcu, Devči, Donjoj Rasovači, Kovanluku, Krajkovcu, Lepaji, Rožini, Čuburi… U više podjastrebačkih sela u dvorištima simpatizera partizana […]