Počela registracija ustanova kulture u APR-u

Ustanove kulture u Srbiji, u javnoj i privatnoj svojini, kao i one čiji se projekti i rad većim delom ili u celini finansiraju iz budžeta, od petka se registruju u Agenciji za privredne registre (APR) koja je počela da vodi Registar ustanova kulture. One ustanove kulture koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima imaju […]