Novi Sad: Serija SOS-ovih radionica i seminar samoodbrane za žene

Humanitarna organizacija SOS ženski centar iz Novog Sada organizovaće tokom maja radionice i seminar samoodbrane za žene pod zajedničkim nazivom “Kako se zaštititi od nasilja”. Četiri radionice koje sačinjavaju projekat predstavljaju deo programa primarne prevencije od toksičnih obrazaca u vezama i ulaganja u mentalno zdavlje mladih, a obezbeđuju i treninge samoodbrane kako bi se povećala […]