Četvorovalentna vakcina protiv gripa dostupna i u apotekama u Srbiji

Vakcinacija protiv gripa za rizične kategorije stanovništva je obuhvaćena Nacionalnim programom imunizacije, a za stanovništvo koje nije obuhvaćeno tim programom vakcina je dostupna u apotekama, ili se može primiti u privatnim medicinskim ustanovama, saopšteno je danas. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva soja tipa A i dva soja tipa B virusa gripa, prema preporukama koje […]