PRIHRANA DIVLJAČI: Brojnost, kvalitet trofeja i manje štete na usevima

Iz grupe mnogobrojnih faktora rizika koji negativno deluju na stanja populacija divljih vrsta u prirodi, već vekovima se izdvaja čovek koji svojim (ne)kontrolisanim i (ne)planskim proširivanjem urbanih područja i prateće infrastrukture neprestano nepovoljno utiče na opstanak i razvoj divljih vrsta. Prilagođavajući prostor sebi i svojim potrebama suzio je i fragmentisao areal biljnih i životinjskih divljih […]