Osuđenici u KPZ Niš iza rešetaka završavaju osnovnu školu i obuke za deficitarna zanimanja

U Кazneno-popravnom zavodu u Nišu 88 osuđenih lica je završilo neki od ciklusa osnovnog školskog obrazovanja prethodne školske godine, dok je 54 steklo sertifikat na obukama za deficitarna zanimanja, saopštilo je Ministarsvo pravde. Ističu da su osuđena lica u ovom zavodu visoko motivisana da završe prekinuto školovanje i nastave sa stručnim usavršavanjem posle stečene diplome. […]