Srbija zbog migracija menja viznu politiku, ali EU želi jači angažman na balkanskoj ruti

Srbija je najavila da će harmonizovati svoju viznu politiku sa standardima Evropske unije, a EU istovremeno zbog sve više migranata koji stižu balkanskom rutom želi da ojača ulogu Fronteksa na granicama na Zapadnom Balkanu. Portal EUObzerver prenosi da Srbija ima bezvizni režim sa dvadesetak zemalja, čijim je državljanima inače potrebna viza za ulazak u EU. […]