Iz Carine podsećaju putnike da se ličnim nakitom smatra onaj nakit koji se nosi na sebi, ali ukoliko na sebi ili u prtljagu nosite dosta nakita – dužni ste da prijavite.