Novine u novom Zakonu o zaštiti potrošača – Vansudsko telo i registar “ne zovi”

Instalirajte iOS ili Android aplikaciju Srbija Vesti

Valetnica Šulović, pravnica Centra za zaštitu potrošača Forum, Niš
Podelite vest

Novi Zakon o zaštiti potrošača stupio je na snagu 19. septembra ove godine, a sa njegovom primenom kreće se 20. decembra. Šta su novine u ovom zakonu i na koji način će dodatno moći da zaštiti potrošače, za Srbija Vesti objašnjava Valentina Šulović, pravnica Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša.

Osnovna novina u ovom Zakonu jeste uvođenje Vansudskog tela kod vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

“Ovaj institut obavezuje trgovca da učestvuje u postupku medijacije, koji je pokrenut na predlog potrošača, u suprotnom, propisana je novčana kazna”, kaže za Srbija Vesti Valentina Šulović.

Postupak medijacije je moguće pokrenuti ukoliko je reklamacija uložena i odbijena od strane prodavca. Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

“Na ovaj način nastoji se da se sudovi rasterete”, objašnjava Šulović.

Druga novina je da se uvodi obaveza sudova nadležnih za rešavanje potrošačkih sporova da vode evidenciju ovih sporova.

“Sudovi, na osnovu evidencije, jednom godišnje dostavljaju podatke o broju potrošačkih sporova, donetih presuda i prosečnoj dužini trajanja ovih sporova ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa”, istakla je pravnica Foruma.

Još jedna novina u ovom Zakonu je uvođenje registra “Ne zovi” koje se vodi pri regulatornom telu nadležnom za elektronske komunikacije i sadrži ime i prezime potrošača, jedinstveni matični broj, broj telefona i datum upisa u registar.

“Svrha ovog registra je da se spreči nasrtljiva poslovna praksa trgovca, koja se sastoji u pozivanju potrošača telefonom i na taj način promovisanju proizvoda“, dodaje Šulović.

Novina je i uvođenje obaveze trgovca da potrošaču preda garantni list ukoliko se roba prodaje sa garancijom.

U novom Zakonu kao i u prethodnom, prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju dok rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Novina je i to da je prodavac dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača.

“Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca o načinu rešavanja reklamacije”, kazala je Valentina Šulović.

Tagovi

Povezane vesti:

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x