Istraživanje: Pandemija kod 92 odsto studenata uticala na veći stepen anksioznosti i depresije

Pandemija korona virusa kod 92 odsto studenata na neki način je uticala na veći stepen zastupljenosti anksioznosti i depresije, što je posledica manje učestalog druženja i same socijalizacije, pokazalo je istraživanje koje su sproveli studenti Fakulteta političkih nauka (FPN). Više od trećine ispitanika istraživanja “Stavovi studenata o post kovid 19 periodu” ocenom četiri, na skali od […]