Predstavnik Saveta Evrope dolazi u Beograd zbog ozbiljnih nepravilnosti na izborima

Nakon ozbiljnih nepravilnosti koje su međunarodni posmatrači uočili tokom lokalnih i parlamentarnih izbora u Srbiji, 17. decembra i protesta koji se održavaju u Beogradu, predsednik Kongresa Saveta Evrope Mark Kuls (Marc Cools) zatražio je od portparola Kongresa za izborna pitanja Stjuarta Diksona (Stewart Dickson) da početkom 2024. godine poseti Beograd kako bi se sastao sa […]