Okrugli sto: Naša stvarnost i MetaVERZUM 2023.

U Tribinskoj sali Dma omlaine Beograda u sredu, 20. septembra  19 sati održava se okugli sto sa  radnim naslovom “ Naša stvarnost i MetaVERZUM 2023.“,  a uvodničari su   dipl. ing. Dragorad Milovanović, dipl. ing. Vladan Pantović,Organizatori su Dom omladine Beograda i Društvo informatičara Srbije Naša stvarnost 2023. godine je da smo svedoci ubrzane digitalne transformacije […]