Fiskalni savet: Fiskalna strategija za 2023. dobar signal da i u neizvesnosti postoji stabilnost

4Izrada Nacrta fiskalne strategije za 2023.  sa projekcijama za 2024. i 2025. za vođenje fiskalne politike pod objektivno ograničavajućim okolnostima rata u Ukrajini, energetske krize i pre formiranja nove vlade Srbije je dobar signal da i u uslovima povećane neizvesnosti postoji institucionalna stabilnost, ocenio je danas Fiskalni savet. Savet je u Mišljenju o tom dokumentu, […]