Dodatne cisterne za pomoć u vodosnabdevanju podneblju oko Ljubovije

Pripadnici Vojske Srbije su kroz projekte civilno-vojne saradnje od kraja prošlog meseca, na molbu predsednika opštine Ljubovija, angažovani na obezbeđenju pijaće vode za potrebe stanovništva sušom pogođenih sela. Zbog smanjenog dotoka vode sa izvorišta, Vojska Srbije težišno je angažovana na dopunjavanju rezervoara i bunara za vodu koji se koriste u domaćinstvima i za napajanje stoke, […]