Obradović traži da zakon o rodnoj ravnopravnosti bude stavljen van snage

Predsednik Dveri Boško Obradović zatražio je da zakon o rodnoj ravnopravnosti bude stavljen van snage jer uvodi rodno senzitivni jezik za koji tvrdi da je u suprotnosti sa zakonom o upotrebi srpskog jezika u javnom životu. Obradović je na konferenciji za novinare ocenio da zakon o rodnoj ravnopravnosti na “najdramatičniji, ideološki način nameće upotrebu rodno […]

U Skupštini održan skup o femicidu

Ženska parlamentarna mreža i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova organizovali su u Skupštini konferenciju “Institucionalni odgovor na femicid u Srbiji” sa ciljem da se taj problem učini vidljivim i da se češće govori o ravnopravnosti u društvu. Jedan od uvodničara, potpredsednica Skupštine Snežana Paunović izjavila je da ne postoji precizan podatak […]